Farské oznamy – 10. nedeľa v období cez rok

Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove Deň Liturgický kalendár Hod. Úmysel sv. omše Nedeľa 10. 6. 2018 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8:00 Za farníkov 10:00 Na úmysel otca biskupa Pondelok 11. 6. Sv. BARABÁŠ, apoštol...

Farské oznamy – 9. nedeľa v období cez rok

Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove Deň Liturgický kalendár Hod. Úmysel sv. omše Nedeľa 3. 6. 2018 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 8:00 Na poďakovanie Pánu Bohu za 25 rokov služby organistu 10:00 Za farníkov Pondelok...

Farské oznamy – nedeľa Zoslania Ducha Svätého

21.-27.mája 2018 Dnes na slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO končí VEĽKONOČNÉ OBDOBIE. Dnes je možné získať ÚPLNÉ ODPUSTKY, keď sa veriaci zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu VENI CREATOR a splní zvyčajné podmienky: som po spovedi,...

Farské oznamy – 6. veľkonočná nedeľa

Oznamy farnosť Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove 06.-13.05.2018 Dnes je ZBIERKA na KATOLÍCKE MASMÉDIÁ. Srdečné Pán Boh odplať za Vaše milodary. Vo štvrtok je prikázaný sviatok NANEBOVSTÚPENIA PÁNA sme povinní zúčastniť sa na celej sv.omši pod...