Farnosť Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove

 

Naša farnosť Ružencovej Panny Márie sa nachádza v obci Svätoplukovo a sme farnosťou od roku 1947. Predtým sme patrili ako filiálka do farnosti sv. Ladislava v Mojmírovciach.

Svätoplukovo je názov pre obec a farnosť až po 2.svetovej vojne, dovtedy bol názov Šalgov. Kostol Ružencovej Panny Márie je postavený v roku 1833 a v rokoch 1892 a 1934 sa pôvodný kostol upravoval a rozšíril. Kostol nie je veľký, máme v ňom organ a krásnu sochu Panny Márie Ružencovej na hlavnom oltári.

V obci Svätoplukovo sa okrem katolíckej farnosti Ružencovej Panny Márie nachádza komunita bratov evanjelikov augsburského vyznania, je tu evanjelický kostola a býva tu aj evanjelický pán farár.

Farnosť vo Svätoplukove (predtým Šalgove) je farnosťou, ktorú spravujú misionári verbisti. Misijná rehoľa Spoločnosti Božieho Slova (latinsky Societas Verbi Divini) je v prvej línii pri ohlasovaní radostnej zvesti – evanjelia na všetkých kontinentoch. Pátri verbisti do farnosti prichádzali už pred 2.svetovou vojnou, pretože v roku 1929 dokončili Misijný dom na Kalvárii v Nitre a už tam bývali od roku 1926 v bývalom kláštore nazarénov na Kalvárii, ktorý je opravený a v súčasnosti slúži ako exercičný dom pre veriacich.

Vo farnosti slúžili najskôr diecézni kňazi (vdp. Štefan Vrabec a vdp. Ján Volanin, ktorý prichádzal z farnosti Mojmírovce a pastoračne vypomáhal vo farnosti) potom prichádza kapucín br. Jozef Sénáši, OFMCap a od roku 1970 – na dlhých 25 rokov – bol farárom P. Cyril Minárik, SVD. Páter Cyril kvôli zdraviu odchádza do Misijného domu na Kalváriu v Nitre v roku 1995 a prichádzajú pátri verbisti: P. Róbert Bórik, SVD a P. Félix Majerník, SVD; po nich prichádza vdp. Jozef Nagy diecézny kňaz. V roku 2000 prichádza P. Jozef Šabo, SVD a pracuje vo farnosti do roku 2010, kedy prichádza terajší správca farnosti P. Peter Kubík, SVD.