Farnosť Svätoplukovo:

 

.                        Zimný čas                                Letný čas

Pondelok:              17.30                                         18.30

Utorok:                   17.30                                         18.30

Streda:                    7.30                                          7.30

Štvrtok:                   17.30                                        18.30

Piatok:                    17.30                                         18.30

Sobota:                   7.30                                          7.30

Nedeľa:                   8.00                                          8.00

10:00                                        10:00

Pred každou sv.omšou sa modlíme a rozjímame o tajomstvách posvätného RUŽENCA.

Spovedám 30 minút pred svätou omšou.

V prvopiatkovom týždni  spovedám hodinu pred svätou omšou.

V piatok dopoludnia od 9:00 spovedám starých a chorých veriacich po domoch. 

NA POŽIADANIE SPOVEDÁM KEDYKOĽVEK JE TO NUTNÉ A POTREBNÉ.  

Výročná farská ADORÁCIA je 13.januára – sviatosť Oltárna je vystavená ku verejnej úcte celý deň.

V štvrtok je ADORÁCIA po sv.omši.

Na PRVÝ ŠTVRTOK v mesiaci sa modlíme za DUCHOVNÉ POVOLANIA.

Na PRVÝ PIATOK v mesiaci adorujeme Eucharistiu a modlíme sa litánie ku Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu  a zakončíme sviatostným požehnaním.

Na PRVÚ SOBOTU v mesiaci sa modlíme od mája do septembra 5 Fatimských sobôt ráno od 7.30, svätá omša nasleduje po pobožnosti.

Počas PÔSTU sa modlíme sa KRÍŽOVÚ CESTU V PIATOK A V NEDEĽU podľa času vo Farských oznamoch.