Farské oznamy Svätoplukovo

Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove

Deň Liturgický kalendár Hodina Úmysel svätej omše

Nedeľa

23.9. 2018

25. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za + Vladimíra Gardiana
a manželku

Pondelok

24.9. 2018

Féria

17:30

za duše v očistci

Utorok

25.9. 2018

Féria

17:30

za + Emíliu Gombíkovú

Streda

26.9. 2018

Féria

7:30

na úmysel

Štvrtok

27.9. 2018

Svätý Vincet de Paul, kňaz

spomienka

17:30

za + Michala, Rozáliu a deti

Piatok

28.9. 2018

Féria

17:30

za + Jozefa Nytriho

Sobota

29.9. 2018

Svätý Michal, Gabriel
a Rafael, archanjeli

sviatok

7:30

za + Michala, Etelu, Rafaela,
Máriu a deti

Nedeľa

30.9. 2018

26. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

na úmysel

Oznamy

Nácvik piesní speváckeho zboru detí a mládeže.
Nedeľa, 30. september 2018, 9:00 h, pastoračné centrum.