Deň Liturgický kalendár Hodina Úmysel svätej omše
Nedeľa

 

16.9.

2018

24. nedeľa
v cezročnom období
 

8:00

 

10:00

 

za farníkov

 

za + Annu Ševčíkovú

Pondelok

 

17.9.

2018

Féria 17:30 za + Petra
Utorok

 

18.9.

2018

Féria 17:30 za rodiny a členov okruhu putovných svätyniek
Streda

 

19.9.

2018

Féria 7:30 za duše v očistci
Štvrtok

 

20.9.

2018

Svätý Ondrej Kim Taegon, kňaz a Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci

spomienka

17:30 za + Antona a Annu Žáčikových
Piatok

 

21.9.

2018

Svätý Matúš, apoštol
a evanjelista
sviatok
17:30 za + Ľudevíta a Máriu Latečkových a zomrelých
z rodiny
Sobota

 

22.9.

2018

Svätý Emerám, biskup a mučeník, titul katedrály

spomienka

7:30 za + Vladimíra a Margitu Gardianových
Nedeľa

 

23.9.

2018

25. nedeľa
v cezročnom období
 

8:00

 

10:00

 

za farníkov

 

za + Vladimíra Gardiana
a zomrelú manželku


Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove

Oznamy

 

Zápis úmyslov na sväté omše na mesiace október, november a december začína dnes v nedeľu 16. septembra 2018. Zápis úmyslov na sväté omše je možné urobiť aj v sakristii kostola vždy po skončení svätej omše.