Farské oznamy Svätoplukovo

Deň

Liturgický kalendár Hodina

Úmysel svätej omše

Nedeľa
9.9.
2018

23. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za + Jozefa a Irenu

Pondelok
10.9. 2018

Féria

17:30

za + Michala a Pavlínu

Utorok
11.9. 2018

Féria

17:30

za + Vendela a Júliu

Streda
12.9. 2018

Najsvätejšie meno Panny Márie

ľubovoľná spomienka

7:30

za + Ondreja, Máriu a deti

Štvrtok
13.9. 2018

Svätý Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi

spomienka

17:30

za + Alexandra a rodičov

Piatok
14.9. 2018

Povýšenie svätého kríža sviatok

17:30

za + Máriu a Petra

Sobota
15.9. 2018

Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska slávnosť

8:00

10:00

za farníkov

za + Františka a Natáliu

Nedeľa
16.9. 2018

24. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za + Annu Ševčíkovú

Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove

 

Oznamy

Školská katechéza vo farnosti

Školská katechéza v našej farnosti začne v tomto týždni od 11. septembra 2018.

Katolícka náboženská výchova bude v prvom až štvrtom ročníku pre žiakov ZŠ s materskou školou vo Svätoplukove. Vyučovanie bude každý utorok v jednotlivých ročníkoch. Vyučovať bude Rudolf Daňo, farár vo Svätoplukove.

Pokračovanie prác na oddrenážovaní farského kostola
Práce na oddrenážovaní kostola budú pokračovať tento týždeň. Predpokladaným dňom je streda. Dokončiť drenáž a urobiť zásyp je potrebné skôr ako príde daždivé počasie. Prosím, aby sa farníci dohodli na termíne. Ďakujem.Božie požehnanie nech nás sprevádza.