Farské oznamy Svätoplukovo

Deň

Liturgický kalendár Hodina

Úmysel svätej omše

Nedeľa

2.9. 2018

22. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu

Pondelok

3.9. 2018

Svätý Gregor Veľký

pápež a učiteľ Cirkvi
spomienka

17:30

na poďakovanie za 80 rokov života

Utorok

4.9. 2018

Féria

7:30

za zdravie a Božiu pomoc
pre Idu Janičovú

Streda

5.9. 2018

Féria

7:30

za zomrelých z rodiny

Štvrtok

6.9.2018

Féria

17:30

za + Jána a rodičov

Piatok

7.9. 2018

Svätý Marek, Melichar
a Štefan, kňazi, košickí mučenícispomienka

17:30

za + Jána Dojčana, výročná

Sobota

8.9. 2018

Narodenie Panny Márie sviatok

7:30

za úmysel kňazov verbistov

Nedeľa

9.9. 2018

23. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za + Jozefa a Irenu


Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove

Oznamy

Zmena začiatku večerných svätých omší

Od pondelka 3. septembra budú bývať večerné sväté omše o 17:30 h.

Stretnutie členov ekonomickej rady farnosti

Stretnutie členov ekonomickej rady farnosti bude v pondelok 3. septembra
o 19:00 h vo farskej budove. Prosím členov o ich účasť.

Svätá omša v tomto týždni v utorok bude mimoriadne ráno o 7:30 h.

Sviatostná  príprava k prvému piatku v mesiaci september

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v kostole bude od pondelka do soboty
vždy 1 hodinu pred svätou omšou.

Vysluhovanie sviatostí pre chorých v domácnostiach bude tento piatok
od 9:00 h.

Adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti bude v tomto týždni na prvý piatok
Začne o 16:30 h a bude ukončená pred svätou omšou eucharistickou pobožnosťou.