Svätoplukovo

Deň

Liturgický kalendár Hodina

Úmysel svätej omše

Nedeľa

26.8. 2018

21. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za + Petra Holúbeka a Mariána Kraloviča

Pondelok

27.8. 2018

Svätá Monika
spomienka

18:30

za zdravie Božiu pomoc
pre rodinu

Utorok

28.8. 2018

Svätý Augustín, biskup
a učiteľ Cirkvi
spomienka

18:30

za + Jána a rodičov

Streda

29.8. 2018

Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa

spomienka

7:30

za + Margitu Kvašňovskú

Štvrtok

30.8. 2018

Féria

18:30

za + rodičov a starých rodičov

Piatok

31.8. 2018

Féria

18:30

za + Valika, Martu a rodičov
z oboch strán

Sobota

1.9. 2018

Panny Márie v sobotu

ľubovoľná spomienka

7:30

za + Juraja Žáčika

Nedeľa

2.9. 2018

22. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu

Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove

Oznamy

Svätá omša na prvú sobotu v mesiaci spojená s Fatimskou pobožnosťou bude
v tomto týždni na prvú sobotu 1.9.2018 o 7:30 h.

Veni Sancte Spiritus – Príď, Duchu Svätý. V nedeľu 2.9.2018 vo svätej omši
o 10:00 h budeme osobitne vzývať Ducha Svätého o milosti do nového školského roka 2018/2019. Na túto svätú omšu zvlášť pozývame žiakov a študentov, učiteľov  a vychvávateľov, rodičov i ostatných veriacich.

Svojpomocné práce na oddrenážovaní farského kostola. Výkopové práce budú v sobotu 1.9.2018 od ranných hodín. Prosíme ochotných farníkov o pomoc vo výkope drenážneho žľabu na severozápadnej strane farského kostola. Doniesť si treba rýle a lopaty.