Farské oznamy Svätoplukovo

Deň

Liturgický kalendár Hodina

Úmysel svätej omše

Nedeľa

12.8. 2018

19. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

na poďakovanie za 90 rokov života

za farníkov

Pondelok

13.8. 2018

Féria

Utorok

14.8. 2018

Svätý Maximilián Mária Kolbe, kňaz a mučeník
spomienka

18:30

za + Pavlínu Kamenickú, brata Štefana a rodičov

Streda

15.8. 2018

Nanebovzatie Panny Márie

slávnosť,
prikázaný sviatok

7:30

18:30

za farníkov

na úmysel

Štvrtok

16.8. 2018

Féria

18:30

za + Štefana a Gabrielu

Piatok

17.8. 2018

Féria

18:30

za + Jozefa, Františku a deti

Sobota

18.8. 2018

Panny Márie v sobotu

ľubovoľná spomienka

7:30

za rodiny a členov okruhu putovných svätyniek

Nedeľa

19.8. 2018

20. nedeľa
v cezročnom období

8:00

za farníkov

Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove

Oznamy

Púť k Matke Božej na nitrianskej kalvárii.
Informácie o programe púte sú ná výveske pred kostolom.