Deň

Liturgický kalendár Hodina

Úmysel svätej omše

Nedeľa

22.7. 2018

16. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za + kňaza Daniela Sitáša

Pondelok

23.7. 2018

Svätá Brigita, reholníčka, patrónka Európy

sviatok

18:30

 

Utorok

24.7. 2018

Féria

18:30

za + Jaroslava a dcéru Jarku

Streda

25.7. 2018

Svätý Jakub, apoštol

sviatok

7:30

 

Štvrtok

26.7. 2018

Svätý Joachim a Anna, rodičia Panny Márie

spomienka

18:30

za + Jána a Annu

 

Piatok

27.7. 2018

Svätý Gorazd a spoločníci,

spomienka

18:30

za + Annu, Michala a syna Júliusa

Sobota

28.7. 2018

Féria

7:30

za + Martu, Irenu a príbuzných

Nedeľa

29.7. 2018

17. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

 

za farníkov

za + kňaza Jozefa Šaba

 

Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove
 

Oznamy

Sviatostná obnova k prvému piatku v mesiaci august.

Z dôvodu čerpania dovolenky kňaza sa sviatostná obnova bude konať už v tomto týždni po 22. júli 2018.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v kostole bude od pondelka do soboty vždy
1 hodinu pred svätou omšou.

Vysluhovanie sviatostí pre chorých v domácnostiach bude tento piatok 27.7.2018 od 9:00 hodiny.