Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove

Deň

Liturgický kalendár Hodina

Úmysel svätej omše

Nedeľa
15.7. 2018

15. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za rodinu

Pondelok
16.7. 2018

 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

ľubovoľná spomienka

18:30

za + Miroslava

Utorok
17.7. 2018

Svätý Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci

spomienka

18:30

za + Ľudovíta Nitrya, Irenu a syna Jozefa

Streda
18.7. 2018

Féria

7:30

za rodiny a členov okruhu putovných svätyniek

Štvrtok
19.7. 2018

Féria

18:30

za + Júliusa, Margitu a Natáliu

Piatok
20.7. 2018

Féria

18:30

za + Jozefa a Irenu Kamenických

Sobota
21.7. 2018

Panny Márie v sobotu

ľubovoľná spomienka

7:30

za + kňaza Štefana Vragaša

Nedeľa
22.7. 2018

16. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za + kňaza Daniela Sitáša

 
Oznamy

Ekonomická rada Farnosti Svätoplukovo, ktorá bola zvolená v roku 2016 ustanovením nového farára vo farnosti úradne končí a zaniká. Predchádzajúci pán farár poďakoval za jej činnosť. V septembri túto radu zvolám v jej pôvodnom zložení na spoločné zasadnutie. V zákonnej lehote podľa pravidiel nitrianskej diecézy budem menovať novú ekonomickú radu farnosti.

Slávnostná svätá omša ku cti sv.Andraja Svorada a Benedikta bude v piatok 20.7.2018 o 19:00 h pred nemocnicou na Zobore v Nitre. Hlavným celebrantom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.