Farské oznamy

Deň

Liturgický kalendár Hodina

Úmysel svätej omše

Nedeľa
8.7. 2018

14. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Pondelok
9.7. 2018

 Féria

18:30

za + Štefana a Máriu

Utorok
10.7. 2018

Féria

18:30

za + Máriu Szabovú

Streda
11.7. 2018

Svätý Benedikt, opát, patrón Európy
sviatok

7:30

za + z rodiny Babkovej a Fuskovej

Štvrtok
12.7. 2018

Féria

18:30

za Božiu pomoc pre deti
a vnúčatá

Piatok
13.7. 2018

Féria

18:30

za + Rudolfa, Máriu a dcéru Margitu

Sobota
14.7. 2018

Féria

7:30

za + rodičov Teréziu a Ľudovíta

Nedeľa
15.7. 2018

15. nedeľa
v cezročnom období

8:00

10:00

za farníkov

za rodinu

 

Kostol Ružencovej Panny Márie vo Svätoplukove

Na prvý štvrtok v mesiaci v tomto týždni bude spoločná modlitba za duchovné povolania. Po svätej omši bude adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti.